Profesors Andrejs Millers:

PSKUS Neiroloģijas klīnikas vadītājs;

RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras vadītājs;

Neiroloģijas Attīstības fonda valdes priekšsēdētājs.

 

Laipni lūgti Neiroloģijas attīstības fonda mājas lapā, kur Jūs variet atrast informāciju par mūsu fonda darbību, īstenotajiem projektiem un aktualitātēm.

 

„Atsaucoties uz mana skolotāja prof. J. Bērziņa pārdomām par mūžizglītības nepieciešamību neiroloģijā - specialitātē, kas izskaidro daudzu dzīvībai svarīgu regulējošo mehānismu būtību un to saistību ar kustībām, emocijām un sarežģītām savstarpējām saistībām smadzeņu garozas un zemgarozas struktūrās, radās doma izveidot Neiroloģijas attīstības fondu (NAF), kas piesaistītu līdzekļus sabiedrības informēšanai, t.sk., ārstu, medicīnas personāla izglītībai, neiroloģisko slimību pētniecībai, sabiedrības veselības profilakses veicināšanai, kā arī pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai.  Mūsu fonda darbībā esam izvirzījuši augstus un sabiedrībai ļoti svarīgus mērķus, kā sasniegšanai nepieciešami ne tikai finansiāli resursi, bet arī kvalificēti un labi izglītoti akadēmiskie mācībspēki, kuri jāizglīto, lai viņi savukārt uzkrāto pieredzi un iegūtās zināšanas varētu nodot tālāk - gan ārstiem rezidentiem, gan sertificētiem speciālistiem, kuru pārziņā ir neiroloģisko pacientu aprūpe visā Latvijā. Mēs esam ceļa sākumā, mums vēl ir daudz jāmācās un jādara, taču kopā ar Jums, cienījamie kolēģi, mēs spēsim veicināt sabiedrības izpratni un īstenot izvirzītos mērķus.”

 

Fonds ir izvirzījis sekojošus savas darbības uzdevumus:

  • Izglītot sabiedrību par neiroloģiskajām saslimšanām, to profilakses iespējām.

Mēs vēlamies, lai Latvijas iedzīvotāji ne tikai izprastu neiroloģiskās saslimšanas un to ārstēšanas jaunākās metodes, bet arī zinātu, kā savlaicīgi atpazīt pirmos saslimšanas simptomus, kā sadzīvot ar slimību un kādas rehabilitācijas metodes izvēlēties. Migrēna, Parkinsona un Alcheimera slimības, insults – tās ir tikai dažas no slimībām, ar ko saskaras neiroloģija.

  • Organizēt seminārus, konferences un kursus par jaunumiem neiroloģijā, pieaicinot ārvalstu un Latvijas ekspertus, tādējādi sniedzot neirologiem iespēju paaugstināt savu profesionalitāti.

Mūsu organizētajās apmācībās ir piedalījušies vairāk nekā 1000 dalībnieki un starptautiski atzīti neiroloģijas speciālisti. Par tradīciju ir kļuvusi Neirologu vasaras skola, kā arī ikgadējā Neiroloģijas konference, kas veidota sadarbībā ar otorinolaringologiem un veltīta reiboņu tēmai.

  • Veicināt izglītību un zinātnisko darbību neiroloģijā.

Mēs aktīvi darbojamies, lai piesaistītu finansējumu stipendijām, prēmijām un balvām, kas paredzētas ar neiroloģijas izglītību un zinātni saistītām personām – gan studentiem un rezidentiem, gan ārstniecības personām un izciliem medicīnas izglītības un zinātnes darbiniekiem. Jomas, kurās mēs ikdienā strādājam - zinātnisko pētījumu finansēšana un sponsorēšana, pētniecisko un publicistisko projektu veicināšana.

  • Sekmēt neiroloģisko pacientu veselības aprūpi, sadarbībā ar uzņēmumiem, organizācijām un privātpersonām piesaistīt finansējumu mērķprogrammām un projektiem, kas nodrošina ārstniecības pakalpojumu kvalitāti.
test