Neiroloģijas Attīstības fonds
Reģ.nr. 40008109668
Pilsoņu iela 13, Rīga LV-1002
Swedbank, HABALV22,
LV59HABA0551015643309

Tālrunis: +37167095353
Fakss: +37167069499
E-pasts: info@neurology.lv

test